İTALYA

UNIVERSITY CA FOSCARI of VENICE

http://www.unive.it/pag/13526/

VİDEOLAR

https://www.youtube.com/watch?v=uZ8EL-ZTIkM

BROŞÜR

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/inglese/international/doc/internationa_programmes/Ca__Foscari_course_guide_2020-2021_SHORT.pdf

ŞEHİR

Venedik

Venedik’te yaşamak benzersiz bir deneyim! Dünya üzerindeki hiçbir yere benzemeyen bu olağanüstü güzel ve romantik şehir Adriyatik Denizi’ndeki 120 küçük adanın üzerine kurulmuştur. Tarih boyunca önemli bir kültürel ve ticari geçiş noktası olması nedeniyle inanılmaz bir kültürel mirasa sahiptir. Venedik’te yaşamak demek sanatı, mimariyi, gelişim ve araştırmayı yaşamak demek. Her sokağında başka bir dünya bulacağınız bu benzersiz şehir onu keşfetmenizi bekliyor.

OKUL HAKKINDA

2019 QS Dünya Üniversite Sıralaması’nda Tarih, Dil Bilimi, Ekonomi ve Modern Diller programlarında ilk 250’de olan Ca’Foscari aynı zamanda Academic Ranking of World Universities Sıralaması’nda ilk 400’dedir.

1868 yılında İtalya’nın ilk İşletme Okulu olarak kurulan Ca’Foscari Üniversitesi geniş ve çeşitli lisans ve yüksek lisans programlarına ek olarak doktora programları ve kapsamlı yönetimsel dersleri ile modern bir üniversitedir. Tarihi okul binası Venedik Kanalı’na bakan Gotik bir saraydır. Bu binaya ek olarak şehrin farklı yerlerinde modern kampüsleri de bulunmaktadır.

20.000 öğrencisi bulunan Ca’Foscari 4 ana alanda öğrenim vermektedir: Ekonomi, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Beşeri Bilimler ve Doğal Bilimler.

Bu alanlar toplamda 8 departmana ayrılmıştır. Öğrencilerine ortak program (Joint Degree) ve çift ana dal ( Double Degree) programı olanağı sunan ve dünyanın çeşitli yerlerinden pek çok kurumla işbirliği anlaşması bulunan Ca’Foscari Üniversitesi, eğitimde ve araştırmada mükemmelliği yakalayabilmek için uluslararasılaşmanın stratejiden öte bir bağlılık olarak görülmesi gerektiğini savunur.

Sene içinde pek çok kültürel etkinlik düzenleyen üniversite, Kısa Film Festivali, Venedik Uluslararası Edebiyat Festivali ve Ca’Foscari Tiyatrosu’nda gösteriler kanalı ile çalışanlarını ve öğrencileri bir araya getirir.

1 milyon kitaplı kütüphanesi, yurt olanakları, bilgisayar laboratuarları, ücretsiz internet erişimi, spor merkezleri ve öğrenci kulüpleri ile Ca’Foscari öğrencilerini sosyal hayatlarını ve eğitimlerini destekler.

Ca’Foscari’ye başvurmak isteyen uluslararası öğrencilerin minimum B2 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olması ve üniversitenin internet sitesinde bulunan online değerlendirme testine girmesi gerekir.

Eğer İtalyanca eğitim programlarından birine başvurmak istiyorsanız lütfen bizi arayınız.

Konaklama

Üniversitenin yurt yerleştirme ofisi öğrencilerin bütçelerine uygun yurt odaları, apartman daireleri ya da oteller bulmalarına yardımcı olurlar.

Fakülteler

 • İktisadi İdari Bilimler
 • Beşeri Bilimler
 • Yabancı Diller
 • Doğal Bilimler

ÖĞRETİM DİLİ

İngilizce

ÖĞRETİM PROGRAMLARI

İNGİLİZCE LİSANS PROGRAMLARI

 • Business Administration & Management ( İşletme )

 • Digital Management ( Dijital Yönetim )
 • Economics & Business ( Ekonomi ve İşletme )
 • Philosophy International Studies & Economics ( Felsefe Uluslararası Çalışmalar & Ekonomi)

İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 • Accounting & Finance ( Muhasebe ve Finans )

 • Business Administration ( İşletme )
 • Comparative International Relations ( Karşılaştırmalı Uluslararası İlişkiler )
 • Computer Science ( Bilgisayar Bilimi )
 • Conservation Science and Technology for Cultural Heritage ( Kültürel Mirası Koruma Bilimi ve Teknolojisi )
 • Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration ( Akdeniz'i Aşmak: Yatırım ve Entegrasyona Doğru )
 • Data Analytics for Business and Society ( İşletmeler ve Toplumlar için Veri Analitiği )
 • Digital and Public Humanities ( Dijital ve Toplumsal Beşeri Bilimler )
 • Economics & Finance ( Ekonomi ve Finans )
 • Economics and Management of Arts and Cultural Activities ( Ekonomi ve Sanat Yönetimi ve Kültürel Faaliyetler )
 • Environmental Humanities ( Çevresel Beşeri Bilimler )
 • Environmental Sciences ( Çevresel Bilimler )
 • European American & Postcolonial Language & Literature ( Avrupa ve Amerikada & Sömürgecilik Sonrası Dil & Edebiyat )
 • Global Development & Entrepreneurship ( Küresel Gelişim & Girişimcilik )
 • Language and Management to China ( Çin'de Dil ve Yönetim )
 • Language Sciences ( Dil Bilimleri )
 • Languages Economics & Institutions of Asia & North Africa ( Diller Ekonomisi & Asya & Kuzey Afrika’nın Kurumları )
 • Management ( İşletme )
 • Marketing & Communication ( Pazarlama & İletişim )
 • Science & Technology of Bio & Nanomaterials ( Bio & Nanomateryaller Bilimi ve Teknolojisi )
 • Sustainable Chemistry & Technologies ( Sürdürülebilir Kimya & Teknolojileri )

İTALYANCA LİSANS PROGRAMLARI

 • Business Administration & Management ( İşletme )

 • Computer Science ( Bilgisayar Bilimi )
 • Conservation of Cultural Heritage & Performing Arts Management ( Kültürel Mirasın Korunması & Gösteri Sanatları Yönetimi )
 • Economics & Business ( Ekonomi ve İşletme )
 • Engineering Physics ( Mühendislikte Fizik )
 • Environmental Sciences ( Çevresel Bilimler )
 • History ( Tarih )
 • Humanities ( Beşeri Bilimler )
 • Informatics ( Enformatik )
 • International Trade and Tourism ( Uluslararası Ticaret ve Turizm )
 • Language Civilisation & the Science of Language ( Dil Gelişimi & Dilbilim )
 • Language Culture & Society of Asia & Mediterranean Africa ( Asya & Akdeniz Afrikası’nda Dil Kültür & Medeniyet )
 • Linguistic & Cultural Mediation ( Dilbilim & Kültürel Gelişimi )
 • Philosophy ( Felsefe )
 • Science and Technologies for Cultural Heritage ( Kültürel Miras için Bilim ve Teknolojileri )
 • Social Sciences and Social Work ( Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet )
 • Sustainable Chemistry & Technology ( Sürdürülebilir Kimya ve Teknoloji )
 • Technologies for the Conservation & the Restoration ( Muhafaza ve Restore Teknolojileri )

İTALYANCA YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 • Accounting & Finance ( Muhasebe & Finans )

 • Ancient Civilizations: Literatures History & Archaeology ( Antik Medeniyetler: Edebiyat Tarih & Arkeoloji )
 • Business Administration ( İşletme )
 • Chemical Sciences for Conservation & Restoration ( Koruma & Restorasyon için Kimyasal Bilimler )
 • Comparative International Relations ( Karşılaştırmalı Uluslararası İlişkiler )
 • Cultural Anthropology Ethnology Anthropological Linguistics ( Kültürel Antropoloji Etnoloji & Antropolojik Dilbilim )
 • Economics & Finance ( Ekonomi & Finans )
 • Economics & Management of Arts & Cultural Activities ( Kültür Sanat Aktivitelerinin Ekonomisi & Yönetimi )
 • Environmental Sciences ( Çevresel Bilimler )
 • Environmental Technologies for Circular Economy ( Döngüsel Ekonomi için Çevre Teknolojileri )
 • Governance of Public Organizations ( Kamu Yönetimi )
 • Governance of Public Organizations ( Kamu Kuruluşlarının Yönetişimi )
 • History & Management of Archival & Bibliographical Heritage ( Arşivsel & Bibliyografik Mirasların Tarihi & Yönetimi )
 • History from the Middle Ages to Present ( Ortaçağdan Günümüze Tarih )
 • History of Arts & Conservation of Artistic Heritage ( Sanat Tarihi & Sanatsal Kültürün Korunması )
 • Intercultural Development of Tourism System ( Turizm Sisteminin Kültürlerarası Gelişimi )
 • Interpreting and Translation for Publishing and for Special Purposes ( Yazınsal Mütercim Tercümanlık )
 • Italian Philology & Literature ( İtalyan Dili & Edebiyatı )
 • Language & Civilisation of Asia & Mediterranean Africa ( Asya & Akdeniz Afrikası’nda Dil & Medeniyet )
 • Language and Management to China ( Çin'de Dil ve Yönetim )
 • Language Sciences ( Dilbilim )
 • Languages Economics & Institutions of Asia & North Africa ( Diller Ekonomi & Asya & Kuzey Afrika’nın Kurumları )
 • Marketing & Communication ( Pazarlama & İletişim )
 • Philosophical Sciences ( Felsefi Bilimler )
 • Religious Studies ( Dini Çalışmalar )
 • Sustainable Chemistry & Technology ( Sürdürülebilir Kimya & Teknoloji )
 • Work Social Citizenship Interculturality ( İş Sosyal Vatandaşlık Kültürlerarasılık )

ORTALAMA FİYATLAR (SENELİK)

Lisans : 1.900€

Dijital Yönetim: €7500

Yüksek Lisans: €2100

Yeme-İçme (haftalık): €50-€80

Ulaşım (aylık pass): €22

Konaklama (aylık): €200-€400

BURS

Öğrencilerin akademik başarılarına ve yıllık gelirlerine göre akademik burslar verilebiliyor. Aynı şekilde kayıt ücretinde ve yıllık ücretlerde de indirim yapılıyor. Detaylı bilgi için http://www.unive.it/pag/19726/ adresini ziyaret edebilirsiniz.