HABERLER

Fizyoterapi Eğitiminin Avantajları

Son yıllarda Fizyoterapist ve rehabilitasyon uzmanlarına olan ihtiyaç tüm dünyada sürekli artmaktadır. Lisans ve/ veya lisansüstü Fizyoterapi eğitimi alıp Fizyoterapist Uzmanı olarak mezun olan öğrencilerin ülkemizde veya yurt dışında iş bulma konusunda zorluk yaşamayacaklarının kesin olmasıdır.

MEDA EĞİTİM olarak sunduğumuz tüm fizyoterapi programları YÖK tarafından denkliği olan üniversitelerdir. AB Diplomalı öğrenci Avrupa’nın istediği ülkesinde çalışabilecek olmakla beraber, dünya ülkelerinin çoğunda her zaman geçerli bir mesleği sürdürebilme imkanına sahip olacaktır.

Fizyoterapi uzmanı, sağlığın devamlılığını korumak amacıyla bilimsel temellere dayanan egzersiz ve koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip bir sağlık personelidir.

Fizyoterapi uzmanlığı kariyer olarak geniş bir yelpazeye yayılan konularda ve kurumlarda çalışma imkanı sağlar. Ülkemizde meslek olarak büyük ihtiyaç duyulan bir alan olan Fizyoterapi uzmanlığı, Fizyoterapi eğitimini Türk öğrencileri için özellikle ilginç kılmaktadır. Geniş kariyer olanağı sağlayan bir bölümdür. Mezunların mesleklerini uygulayabilecekleri kuruluşlardan bazıları Fizyoterapi ve Rehabilitasyon merkezleri, Spor kulüpler, spor salonları, devlete ait veya özel klinikler, huzurevleri, oteller, spa merkezleri, kaplıcalar, tatil köyleri, evde bakım firmaları, Sağlık Bakanlığı’na tabii devlet hastaneleri veya özel hastaneler v.s..

Bu kuruluşların yanı sıra dünyada yükselen bir trend olarak uygulanan popüler bir meslek olan ulusal veya uluslar arası sporcuların özel fizyoterapi uzmanlığı maddi gelir imkanları yüksek kariyer imkanı sağlar.

Bir çok öğrenci için Fizyoterapi eğitimi Tıp eğitimine kıyasla daha kolay ve zevkli bir eğitimdir.

Fizyoterapistlik mesleği, dünyada 19.yüzyılın sonlarından bu yana bilinmektedir, ülkemizdeki geçmişi ise yaklaşık 50 yıldır. sağlayan bir kariyer olan Toplum sağlığı ve yaşam kalitesi ile doğrudan ilgili bir bilim dalıdır. Kas, iskelet ve sinir sisteminin anatomisi, egzersiz, masaj, çeşitli fiziksel ve mekanik ajanların insan vücuduna etkileri ile bilgilerin sentezlenerek fiziksel fonksiyonların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Tıp bilimindeki ilerlemeler ve sağlık alanındaki gelişmelere paralel olarak hastaların genel olarak yaşam süreleri artmıştır; yaşamak kadar hayat kalitesinin de önemli olduğu anlaşılmış ve bu da fizyoterapistlere duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hareket yetersizliğine yol açan çeşitli hastalıklar, doğuştan gelen özürler, yaralanmalar, ameliyatlar ve ağrılı durumlar sonrasında fonksiyonel durumun olabildiğince iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için bilimsel kanıtlara dayalı değerlendirmelerle fizyoterapi ve rehabilitasyona özel tedavi yaklaşımlarının uygulandığı bir bilim dalıdır.

YÖK’ten alınan istatistiklere göre ülkemizde fizyoterapi-rehabilitasyon ihtiyacı duyan hasta ve özürlülerin sayısı 10 000 000 civarındadır, 2006 yılı akademik veri tabanında Türkiye’deki üniversitelerden mezun fizyoterapist sayısı 4100 civarındadır ve ülkemizde her yıl ortalama 400 fizyoterapist mezun olmaktadır , 2025 yılına kadar ülkemizdeki fizyoterapist uzman sayısının 7500’e ulaşacağı anlaşılmaktadır.