BİLGİ İSTEK FORMU

BİLGİ İSTEK FORMUAdınız ve Soyadınız
Telefon
E-mail adresiniz
E-mail adresiniz (doğrulama)
Doğum tarihiniz: gg/aa/yy
İlgilendiğiniz Eğitim Programı
Mesajınız


Lisans Programları


Programlar genel başlıklar altında alfabetik sıralamaya göre toplanmıştır. Diğer programlar ve uzmanlık alanları hakkında bilgiler için notlar kısmında istekte bulunabilirsiniz.

Tıp & Sağlık Bilimleri

Dişçilik ( Dentistry )

Eczacılık ( Pharmacy )

Fizyoterapi ( Physiotherapy )

Tıp ( Medicine )

Halk Sağlığı ( Public Health )

Hemşirelik ( Nursing )

Veterinerlik ( Veterinary )

Mühendislikler

Bilgisayar IT ( Computer IT )

Bilgisayar Mühendisliği ( Computer Engineering )

Biyokimya Mühendisliği ( Biochemical Engineering )

Elektrik & IT ( Electrical Engineering & IT )

Elektrik Mühendisliği ( Electrical Engineering )

Endüstriyel Tasarım Mühensiliği ( Industrial Product Design Engineering )

Hidrojeoloji Mühendisliği ( Hydrogeological Engineering )

İnşaat Mühendisliği ( Civil Engineering )

İşletme Mühendiliği ( Business Management Engineering )

Kimya & Biyoteknoloji Mühensliği ( Chemical & Biotechnology Engineering )

Kimya Mühendisliği ( Chemical Engineering )

Makine Mühendisliği ( Mechanical Engineering )

Malzeme Mühendisliği ( Material Engineering )

Mekatronik Müjhendisliği ( Mechatronical Engineering )

Mimarlık ( Architecture )

Mühendislik IT ( Engineering IT )

Ziraat & Kırsal Gelişme Mühendisliği ( Agricultural & Rural Development Engineering )

Ziraat Mühendisliği ( Agricultural Engineering )

Sosyal & Beşeri Bilimler

Bilgisayar Bilimi ( Computer Sciences )

Biyoloji ( Biology )

Coğrafya ( Geography )

Çevre Çalışmaları ( Environmental Studies )

Finans & Muhasebe ( Finance & Accounting )

Finansal İşletme ( Financial Management )

Fizik ( Physics )

İletişim & Medya ( Communication & Media )

İnsan Kaynakları Yönetimi ( Human Resources Management )

İşletme & Diplomasi ( Management with Diplomacy )

İşletme & IT ( Management with Tourism )

İşletme & Pazarlama ( Management with Marketing )

İşletme & Psikoloji ( Management with Psychology )

İşletme & Sanat ( Management with Arts )

İşletme & Turizm ( Management with Tourism )

İşletme ( Business Administration & Management )

İşletme IT ( Business Informatics )

Kimya ( Chemistry )

Psikoloji ( Psychology )

Rekreasyon & Sağlık Turizmi Yönetimi ( Recreation & Tourism PR )

Sosyoloji ( Sociology )

Teknik Yönetim ( Technical Management )

Ticaret & Catering ( Commerce & Catering )

Ticaret & Pazarlama ( Commerce & Marketing )

Turizm & Catering ( Tourism & Catering )

Uluslararası Çalışmalar ( International Studies )

Uluslararası İlişkiler ( International Relations )

Uluslararası İş Ekonomisi ( International Business Economy )

Uluslararası İşletme ( International Management )

Uygulamalı Ekonomi ( Aplied Economics )

Yerbilim ( Earth Science )

Güzel Sanatlar

Animasyon ( Animation )

Caz Enstrümantal Sanatçılığı ( Jazz Instrumental Performer )

Caz Vokal ( Jazz Music Singer )

Elişleri Sanatı ( Craftsmanship )

Film & Medya ( Film & Media )

Film Çalışmaları ( Film Studies )

Fotoğrafçılık ( Photography )

Grafik Tasarım ( Graphic Design )

Medya Tasarım ( Media Design )

Müzikal Sahne Sanatları ( Musical Sahne Sanatları )

Müzikoloji ( Musicology )

Performans Sanatları ( Performing Arts )

Sinematografi ( Cinematography )

Televizyon Program Yayıncılığı ( TV Program Broadcaster )

Beden Eğitimi & Spor Bilimleri

Beden Eğitimi & Koçluk ( Physical Education & Coaching )

Yabancı Dil ve Edebiyat Çalışmaları

İngiliz & Amerikan Dili çalışmaları ( English & American Studies )Yüksek Lisans / Master Programları


Programlar genel başlıklar altında alfabetik sıralamaya göre toplanmıştır. Diğer programlar ve uzmanlık alanları hakkında bilgiler için notlar kısmında istekte bulunabilirsiniz.

Tıp & Sağlık Bilimleri

Moleküler Biyoloji ( Molecular Biology )

Kompleks Rehabilitasyon ( Complex Rehabilitation )

Halk Sağlığı ( Public Health )

Medikal Biyoteknoloji ( Medical Biotechnology )

Mühendislikler

Mekatronik Mühendisliği ( Mechatronical Engineering )

Ziraat Mühendiliği ( Agricultural Engineering )

Gıda Mühendisliği ( Food Engineering )

Mimarlık ( Architecture )

Yapı Mühendisliği ( Structural Engineering )

Mühendislik IT ( Engineering IT )

Gıda Güvenliği & Teknolojileri Mühendisliği ( Food Safety & Technology Engineering )

Mühendislik Öğretimi ( Teacher of Engineering )

Makine Mühendisliği ( Mechanical Engineering )

Malzeme Mühendisliği ( Materials Engineering )

Metalürji Mühendisliği ( Metallurgical Engineering )

Hidrojeoloji Mühendisliği ( Hydrogeological Engineering )

Petrol Mühendisliği ( Petroleum Engineering )

Jeoloji & Jeofizik Mühendisliği ( Geological & Geophysical Engineering )

Çevre Mühendisliği ( Environmental Engineering )

Altyapı & İnşaat Mühendisliği ( Infrastructural & Civil Engineering )

Peyzaj Mimarlığı ( Landscape Architecture )

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Peyzaj Mimarlığı ( Landscape Architecture )

Ziraat Biyoteknoloji ( Agricultural Biotechnology )

Uluslararası Ekonomi & İşletme ( International Economy & Business )

Bilgisayar Bilimi ( Computer Science )

Tarımsal işletme ( Agribusiness Management )

Hayvan Bilimi ( Animal Science )

Finans Yönetimi ( Finacial Management)

İnsan Kaynakları Yönetimi ( Human Resources Management )

Uluslararası İşletme ( International Business )

Pazarlama Yönetimi ( Marketing Management )

Psikoloji ( Psychology )

Kültürler Arası Psikoloji & Pedagoji ( Intercultural Psychology & Pedagogy )

Uluslararası & Avrupa Hukuğu ( LLM in European & International Business Law )

Etnik & Azınlık Çalışmaları ( Etnical & Minorities Studies )

Tarih ( History with specialisations )

Avrupa Ülkeleri ( European Territories Masters )

EIT ICT Labs in Service Design & Engineering )

( EIT ICT Labs, Security & Privacy )

Bilim Mantığı &Teorisi ( Science Logic & Theory )

Biyoloji ( Biology )

Kimya ( Chemistry )

Mathematics ( Matematik )

Uygulamalı İşletme ( Applied Management )

İnsan Kaynakları Danışmanlığı ( Human Resources Counselling )

Bahçecilik Bilimi & Bitki Uygulamaları ( Amenity Horticulture & Plant Applying )

Bahçecilik Bilimi ( Horticulture )

MBA

Uluslararası İlişkiler ( International Relations )

Girişimcilik Geliştirme ( Enterprise Development )

Pazarlama ( Marketing )

Kamu Yönetimi ( Public policy & Management )

Turizm İşletme ( Tourism Management )

İletişim & Medya ( Communication & Media )

Ziraat Bilimi ( Agricultural Science )

Tarımsal İşletme & Hayvan Besleme Bilimi ( Animal Nutrition & Agribusiness )

Yönetim & Liderlik ( Management & Leadership )

Uluslararası Çalışmalar ( International Studies )

Coğrafya ( Geography )

MBA

Ekonomi Analitiği ( Economics Analysis )

Ziraat ( Agriculture )

Çevre Bilimi ( Envronmental Science )

Bitki Koruma Bilimi( Plant Protection )

Uygulamalı Matematik ( Applied Mathematics )

Global İletişim ( Global Communication )

Uluslararası İşletme ( International Management )

Uluslararası Çalışmalar ( International Studies )

Pazarlama ( Marketing )

Orta Avrupa Tarihi ( Central European History )

Ekonomi & Hukuk Çalışmaları ( Ecomonics & Legal Studies )

İnsan Hakları ( Human Rights )

Uluslararası İlişkiler & Avrupa Çalışmaları )

Filozofi (Philosophy)

Politika Bilimi ( Political Science )

Kamu Politikaları, Sosyoloji & Sosyal Antropoloji ( Public Policy, Sociology & Social Antropology)

Karşılaştırmalı Anayasa Hukuğu ( Comparative Constituitional Law )

Karşılaştırmalı Tarih ( Comparative History )

Sosyoloji & Social Antropolji ( Sociology & Social Antropology )

Çevre Bilimi Politikaları & Yönetimi ( Environmental Sciences Policies & Management )

Güzel Sanatlar

Müzikal Performans Sanatları ( Musical Performing Arts )

Film Çalışmaları ( Film Studies )

Seramik Tasarım ( Ceramic Design )

Klasik Müzik Eğitimi ( Classical Music Education )

Sahne Performans Sanatları ( Performing Arts )

Caz Besteleme ( Jazz Composing )

Müzikoloji ( Musicology )

Müzik Teorisi ( Music Theory )

Sinematografi ( Cinematography )

İç Mimarı Tasarım ( Interior Design )

Yabancı Dil & Edebiyat Çalışmaları

İngiliz & Amerikan Dili Çalışmaları ( English & American Dtudies)

İngilizce Öğretmenliği ( Teacher of English Language & Culture )Doktora Programları


Programlar genel başlıklar altında alfabetik sıralamaya göre toplanmıştır. Diğer programlar ve uzmanlık alanları hakkında bilgiler için notlar kısmında istekte bulunabilirsiniz.

Tıp Bilimleri

Biology

Chemistry

Earth Sciences

Environmental Sciences

Mathematics

Physics

Doctoral Schools of Literary Studies

American Studies

English studies

Doctoral School of Comparative Literary Studies

French Literature from the Enlightenment to the Present

French Literature from the Middle Ages to the Enlightenment

Doctoral School of Linguistics:

Ancient Studies

Applied Linguistics

Arabic Studies

Cultural Linguistics

English Linguistics

German Linguistics

Hungarian Linguistics

Iranian Studies

Japanese Philology

Mongolian Linguistics

Romance Studies

Russian Linguistics

Sinology

Slavic Linguistics

Theoretical Linguistics

Translation Studies

Turkish Studies

Uralic Languages and Linguistics

Doctoral School of History:

19th & 20th Century European History

Ancient History

Archaeology

Assyriology & Hebrew-Judaic Studies

Auxiliary Sciences of History

Comparative History of Central, Southeastern & Eastern Europe

Cultural History

Early Modern Hungarian History

Economic & Social History

Egyptology

European Historiography & Social Science

History of the Ottoman Empire & the Republic of Turkey

Medieval & Early Modern World History

Medieval Hungarian History

Modern & Contemporary Hungarian History

Modern & Contemporary World History

Doctoral School of Philosophy

Aesthetics

Analytic Philosophy

Ancient Western Philosophy

Cognitive Science

Comparative Gender Studies

Doctoral School of Ethnography

Economics

Environmental Sciences and Policy

European Ethnology

Film, Media and Culture Theory

Hermeneutics

History of Modern Philosophy

Hungarian and Comparative Folkloristics

Logic

Medieval Studies

Phenomenology

Political Philosophy

Political Science

Sociology and Social Anthropology

The Doctorate in Cultural and Global Criminology

İletmek istediğiniz not :